Smågrise

Smågrise

Grisene som produceres på ejendommen Bistoft, transportere vi selv i en lukket SPF transportvogn. Begrundelsen for at vi selv står for transporten er at vi ønsker den bedst mulige smitte beskyttede transport.

Små grise produktion

Smågriseproduktion
På ejendommen Randsholm er der en smågriseproduktion med grise fra 7 til 30 kg. Stalden, som er nybygget i 2003, er en to-klima stald som består af fire sektioner, en poltestald og en servicebygning.De fire sektioner
Grisene skal være her på Randsholm i godt syv uger (fra 7 til 30 kg., - der afsættes 80% af galtgrisene ved ca 10 kg.) Derfor er stalden opbygget med fire sektioner (stalde), der alle er lige store. Idet der bliver fravænnet grise fra ejendommen Bistoft hver 14. dag passer det sammen med at der er en løbende udskiftning af grise – en hel sektion ad gangen, med efterfølgende vask og desinfektion.

Poltestalden
I denne afdeling er poltene (grise som senere i deres liv skal være moderdyr). Denne stald har en kontinuerlig drift idet der løbene transporteres polte til soproduktionen

Servicebygning
Servicebygningen består af teknik-, vareopbevarings- og medarbejder- faciliteter. Dette er etableret således at der kan tilbydes ordnede forhold for medarbejdere.

Foder
Alt foder er færdigfoder. For at opnå den mest skånsomme overgang ved foderskift er stalden udstyret med et blande anlæg.