Sohold

Sohold

På ejendommen Bistoft er der en opformeringsbesætning - Yorkshire - på ca 650 årssøer med smågrise til ca 7 kg. Soanlægget er nybygget i 2003 som et ”barmark” projekt.  


Det nuværende produktionsanlæg består af fire dele : farestald, løbeafdeling, drægtighedsstald og en servicebygning.
 

Løbeafdelingen.
I løbeafdelingen bliver soen befrugtet. Langt største delen af søerne bliver kunstigt befrugtet, dvs. at personalet her sørger for at inseminere soen med indkøbt sæd. I denne afdeling er soen fikseret i 4 uger. Begrundelsen for at fiksere dyret i denne periode er at vi – lige efter befrugtning – ikke ønsker at stresse soen, - men i stedet give den ro og hvile. Efter de fire uger scannes soen, således at vi med sikkerhed ved at alt går godt i ”graviditeten”. Hun lukkes nu ind i drægtighedsstalden hvor hun skal tilbringe resten af tiden som kommende ”mor”.

Drægtighedsstalden.
I drægtighedsstalden går soen nu frit rundt indtil den skal fare (føde). I dens omgivelser er der et hvileareal hvor der dagligt tildeles halm, et spalte areal hvor soen kan gøde samt et fodringsareal, hvor den daglige mængde af foder tildeles automatisk. Soen har en lille chip i øret således at den transponder (kantine) som soen vælger at benytte ”kender” soen, og ved derfor hvor langt den er henne i drægtigheden og kan nu hver dag tildele den optimale mængde af foder til det enkelte dyr. Et par dage før soen skal fare bliver den i forbindelse med besøg i ”kantinen” automatisk lukket ind i en anden sti – et separationsareal. Den er nu klar til at blive lukket i farestalden (fødeafdelingen).

Farestalden
I farestalden står soen fikseret i ca. 4 uger. Denne type opstaldning er valgt, idet vi mener at den lille nye gris her får de bedste chancer for en god start på livet. Risikoen for f.eks. at blive lagt ihjel af soen er her mindre, end hvis soen er løsgående.

Servicebygning
Servicebygningen består af teknik-, vareopbevarings- og medarbejder- faciliteter. Dette er etableret således at der kan tilbydes ordnede forhold for medarbejdere.