Engareret medarbejder søges til opformeringsbesætning.

Vi søger en ansvarsbevidst, stabil, loyal og nysgerrig medarbejder til vores polte site  (7 - 30 kg). Stillingen forventes at være 37 timer pr. uge og vedkommende får det fulde ansvar for dette site i tæt samarbejde med kollegaer på so-sitet.

Alle poltene sælges direkte fra dette site i en alder af 10-16 uger. Alle galtgrise sælges pt. som 10 kg. Transport mellem site I og II, samt levering af polte til kunder på Als forgår med eget køretøj, hvilket du bliver ansvarlig for. Du får yderligere den direkte kontakt til købere af poltene samt kontakt til Danbred. Al registrering foregår online og ved levering af polte skal der laves leveringssedler på alle dyr. Du skal være interesset i at levere god kvalitet i arbejdsopgaverne og sætte dyrevelfærd i højsæde.

Af hensyn til smittefare kan du ikke bo på en anden ejendom med grise. 

Skovhave I/S er et moderne landbrug der består af tre produktionsgrene, - planteavl, slagtekyllinger og opformering af polte. Produktionen er fordelt på 3 ejendomme, alle beliggende på Nordals.

Polte produktionen foregår på to site og i et team af 5 medarbejder.

 

Hvis du kan se dig selv i ovenstående, er du måske vores nye medarbejder!

Vi forventer at du: 

  • Er god til at se muligheder
  • Kan læse og forstå dansk, samt have flair for IT.
  • Er glad for dyr, og glædes over deres trivsel
  • Har kørekort og erfaring med traktorkørsel

Vi tilbyder:

  • En spændende arbejdsplads med fuld fokus på udvikling
  • Weekend arbejde i fast turnus
  • Godt socialt arbejdsmiljø
  • En besætning med høj sundhedsstatus

Starttidspunkt aftales nærmere.

For yderligere information, kontakt: Jørgen Jørgensen på tlf. 21422693 eller mail: jj@skovhave-is.dk.

Se evt. vores hjemmeside www.skovhave-is.dk

Ansøgningsfristen er den 10. jan og sendes/mailes til: jj@skovhave-is.dk